Restauratie

Het restaureren van een oude of zeer oude woning of bedrijfspand is wezenlijk
anders dan een ‚gewone’ verbouwing. Authentiek bouwmateriaal, het gebruik van
de juiste kleuren en zorgvuldige uitvoering van werkzaamheden zijn essentieel.

Als je een antieke trap te ver doorscheurt gaat het leven er uit. Zijn de muren in
een middeleeuws pand te strak gestukadoord dan mist het joie de vivre.

Damex heeft ruime ervaring in het opknappen van woningen en bedrijfspanden
uit de tijd van weleer in ondermeer Amsterdam en Naarden-Vesting; waaronder
Het Weegschaalmuseum.

Bel of mail Damex voor nadere informatie en kennismaking.

Put2
Kast 1